.
Gestió d'Assegurances
----
Propostes
Pòlisses
Sinistres
Liquidació a les companyies
Subagents
Cartera de rebuts
Estadístiques, avisos, etc