.
Comptabilitat d'Empreses
--
--
Definició d'assentament tipus
Procés en temps real
Exercicis en línia
Comptabilitat entre despatx-empresa
Llibres d'IVA
Comptes anuals, memòries i informes
Formats d'impressió adaptables
Selecció d'impressió massiva per a empreses
Control de cobrament i pagament
Control amortitzacions
Enllaç amb fiscal, laboral, despatx, ...
Traspàs de dades a Impost de societat
i dipòsit de comptes
Enllaç amb base de dades: EXCEL, etc.
Presentació llibres a través del Registre