.
Copies de Seguretat On Line
--
El servei de copies professionals
per protegir les seves dades.
Confidencialitat. Les seves dades protegides
i encriptades, complint la LOPD.
Copies de seguretat automàtiques per internet,
en un servidor segur.
No es necessita cap tipus de suport mecànic:
ni CD, ni Cintes etc.
Programació de les copies d'acord amb les
necessitats de cada usuari: dia i hora, fitxers
a copiar etc.

recordi