.
Gestió Laboral
--
Càlcul nòmina:
- Líquids.
- Bruts.
- Quitances.
- Estudi de costos.

Rebuts de nòmines, (oficial i tipus factura).
Nòmines confidencials.

Liquidacions SS (TC1, TC2)
Liquidacions complementàries amb càrrec
i sense (L02,L03,L04,L09,L13)

Règims especials:
- Agrari (TC 2/8, TC 1/8)
- Marítim (TC 2/5, TC 1/16)
- Artistes (TC 2/19, TC 1/19)
- Representants de comerç (TC-2/10, TC-1/3)
Convenis
Impresos:
- Contractes (Enllaç amb CONTRAT@)
- Pròrrogues (Enllaç amb CONTRAT@)
- Crida a l’activitat fixos discontinus.
- Impresos afiliació SS.
- Notificacions fi de contracte.
- Comunicat d'accidents (Enllaç amb CAT365/DELTA).
- Comunicat de Maternitat/Paternitat.
- Certificat d'empresa per atur.
- Certificat d'empresa per IT.
- Certificat d'empresa per jubilació.
SISTEMA RED:
- Cotitzacions
- Afiliacions per remeses
- Comunicats d'IT al INSS

IRPF:
- Pagaments periòdics (M-110/111):
Impressió amb PDF oficial.
Presentació per internet amb domiciliació i NRC.

- Declaració anual (M-190):
Impressió PDF oficial.
Presentació per internet.
- Certificats retribucions.
Llistats i processos:
- Llistats generals i consultes diverses    
- Resums de nòmina i costos per períodes
- Estudis de plantilla   
- Llistats de control d'acumulats d'IRPF
- Avisos i venciments
- Relació de bonificats
- Procés de cartes per empreses i treballadors.

Control automàtic d'antiguitats   
Diferències de conveni:
- Complementàries IPC
- Complementàries d'enderreriments
Càlcul de pensions
Enllaç amb facturació
LINTEGRACIÓ AMB WINDOWS:
- Tots els llistats i impresos es generen a través
del WORD i EXCEL.
INTERNET:
- Possibilitat d’enllaçar automàticament els rebuts
de nòmines, llistats de costos i altres
impresos amb el correu electrònic
en format PDF i encriptats.