.
Impost de Societats
--
Sense límit d'empreses i exercicis
Confecció de models de liquidació
Comptes anuals comparatius, normal i abreujat
Memòries i informes de gestió
Presa de dades des de comptabilitat d'empreses
Impressió M-200, 201, 202, làser i internet
Enllaç amb despatx